תורה

traduzione italiana della Torą di ShaDaL

Samuel David Luzzatto

P      Prima di stampare questi testi pensa all'ambiente e ai costi.

Tieni conto che, poiché i testi contengono il Nome Tetragrammato,

andranno custoditi permanentemente o eliminati esclusivamente in Ghenizą.

 

 

 

Testo ebraico e traduzione italiana

Esodo - שמות

 

facsimile

 

 

Shemot

cap.1 v. 1

שמות

 

 

Vaerą

cap. 6  v. 1

וארא

 

 

Bo

cap. 10  v. 1

בא

 

ascolta  Xš

Beshallach

cap 13  v. 17

בשלח

 

ascolta  Xš

Itrņ

cap. 18  v. 1

יתרו

 

 

Mishpatim

cap. 21  v. 1

משפטים

 

 

Terumą

cap. 25  v. 1

תרומה

 

 

Tezzavč

cap. 27  v. 20

תצוה

 

ascolta  Xš

Ki Tissą

cap. 30  v. 11

כי תשא

 

 

ascolta  Xš

Vaiakel

cap. 35  v. 1

ויקהל

 

Pekudč

cap. 38  v. 21

פקודי

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo ebraico e traduzione italiana

Levitico  - ויקרא

 

facsimile

 

 

 

Vaikrą

cap.1 v. 1

ויקרא

 

 

Zav

cap. 6  v. 1

צו

 

ascolta  Xš

Sheminģ

cap. 9  v. 1

שמיני

 

 

Tazria

cap 12  v. 1

תזריע

 

 

Mezorą

cap. 14  v. 1

מצרע

 

ascolta  Xš

Acharč mot

cap. 16  v. 1

אחרי מות

 

ascolta  Xš

Kedoshim

cap. 19  v. 1

קדשים

 

ascolta  Xš

Emor

cap. 21  v. 1

אמר

 

 

Bear Sinai

cap. 25  v. 1

בהר סיני

 

 

Behukotai

cap. 26  v. 3

בחקתי

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo ebraico e traduzione italiana

Genesi  - בראשית

 

facsimile

 

 

ascolta  Xš

Bereshit

cap.1 v. 1

בראשית

 

 

Noah

cap. 6  v. 9

נח

 

ascolta  Xš

Lech lechą

cap. 12  v. 1

לך לך

 

ascolta  Xš

Vaierą

cap 18  v. 1

וירא

 

ascolta  Xš

Haiič Sarą

cap. 23  v. 1

חיי שרה

 

 

Toledot

cap. 25  v. 19

תולדת

 

 

Vaiezč

cap. 28  v. 10

ויצא

 

 

Vaishlach

cap. 32  v. 4

וישלח

 

 

Vaieshev

cap. 37  v. 1

וישב

 

ascolta  Xš

Mikez

cap. 41  v. 1

מקץ

 

 

Vaigash

cap. 44  v. 18

ויגש

 

 

Vaichģ

cap. 47  v. 28

ויחי

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo ebraico e traduzione italiana

Numeri - במדבר

 

facsimile

 

 

Bemidbar 

cap.1 v. 1

במדבר

 

ascolta  Xš

Nasņ

cap. 4  v. 21

נשא

 

 

Beaalotecha

cap. 8  v. 1

בהעלתך

 

ascolta  Xš

Sheląch

cap 13  v. 1

שלח

 

 

Kņrach

cap. 16 v. 1

קרח

 

 

Hukat

cap. 19  v. 1

חקת

 

ascolta  Xš

Baląk

cap. 22  v. 2

בלק

 

 

Pinchąs

cap. 25  v. 10

פינחס

 

 

Mattņt

cap. 30 v. 2

מטות

 

 

Masč

cap. 33  v. 1

מסעי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo ebraico e traduzione italiana

Deuteronomio  דברים

 

 

 

 

facsimile

 

 

 

 

 

 

Devarim

cap.1 v. 1

דברים

 

 

Vaetchannan

cap. 3  v. 23

ואתחנן

 

 

Ekev

cap. 7  v. 12

עקב

 

 

Reč

cap 11  v. 26

ראה

 

 

Shofetim

cap. 16 v. 18

שפטים

 

 

Ki Tezč

cap. 21  v. 10

כי תצא

 

ascolta  Xš

Ki Tavņ

cap. 26  v. 1

כי תבוא

 

 

Nizavim

cap. 29  v. 9

נצבים

 

 

Vaielech

cap. 31 v. 1

וילך

 

ascolta  Xš

Haazinu

cap. 32  v. 1

האזינו

 

ascolta  Xš

Vezot haberachą

cap. 33  v. 1

וזאת הברכה